Skytterlaget ble stiftet i 1868, da kalt Saude skytterlag. Deretter skiftet laget navn flere ganger. Først til Saude og Nes(1874), Hjuksebø sk.lag(1885), Saude sk.lag(1892) . For drøye hundre år siden hadde laget 30 medlemmer og like mange rifler. I 1921 fikk laget sitt nåværende navn, Sauherad skytterlag.
Vi nevner også at Nes skytterlag, senere Gvarv, ble en del av Sauherad skytterlag i 1987.
I dag har laget ca. 400 medlemmer.

Et glimt fra gamledager. Bildet er tatt i 1913 og er hentet fra nabokommunen Notodden
(Kilde: Notodden historielgs årsskrift 97-98)

Banen
Skytebanen på Sundsmoen har i alle fall vært i bruk siden 1892. Før dette foreligger ingen opplysninger.
I tidlige år var banen 600- og 400 meter og hadde to skiver. Dagens lengder er 300-, 200- og 100 meter. Utviklingen frem til dagens elektroniske skiver har vært enorm.
I senere år har det vært store forandringer med bl.a. nytt skytterhus som huser to standplasser, miniatyrbane og cafe`. Siste skudd på stammen er et kontorbygg som bl.a. inneholder sanitæranlegg, kontor, speiderrom(samarbeid med speiderne på Nordagutu) og full kjeller.
Banen har i dag 15 manuelle skiver på 300 meter og 12 på 100 meter.
Som nevnt inneholder anlegget også miniatyrbane, foruten løpende elgbane og elektroniske skiver på 200 meter.

Gamle bilder fra Sauherad
Her ser vi skyttere fra Sauherad. Fotografiet er tatt tidlig på 1900-tallet, men navna på skytterne er ukjente for oss.
Er det noen som vet navnet på en eller flere av disse? Send oss i såfall en e-post!
Se også bilde fra Landsskytterstevnet i Trondheim 1930.

Formenn
Under følger en oversikt over formenn i Sauherad skytterlag:
1892-96: J.T.Sundsvalen
1897-1900: T.Lindflaten
1901-03: H.O.Tveiten
1904 og 1913: O.K.Lilletveiten
1905-07: A.K.Kleiverud
1908: H.S.Sauar
1909-11: H. Lilletveiten
1912: K.B.Berbakken
1914: L.Ramsvik
1921: H.Askilt
1922-24 og 1926-35 og 1945-46: O.O.Klevar
1925: O.J. Sundsvalen
1936: A.Bekkhus
1937-40: S.Hem
1947-51: O.H.Kaasa
1952-59 og 1966-67: O.O.Sørgarden
1960-65: A.O.Rugaas
1968-70: J.H.Kaasa
1971-82 og 1985-87 og 1989-93: Ivar Haugen
1988:H.Hardang
1983-84: J.S.Slaaen
1994-98: H.Sundsvalen
1999-: K.Løkka

Protokoll fra 1923
Under ser du forsida på en protokoll fra 1923. Skytterne var også dengang opptatt av poeng og resultater. Nedenfor framsida ser du kopi av en side i boka, der alt er nøyaktig notert.