Om høsten og vinteren trener skytterne inne på 15-meter banen. Det mest vanlige er å bruke kal.22. Noen bruker også luftgevær.
Tieren er ikke stort større enn et knappenålshode, så det gjelder å være stø på hånda...
Du finner flere bilder på denne siden og på siden med historie.

 

 

 

Skytterne i klasse 2-5 må beherske tre stillinger, som vist på bildet

 

Frode Hvitås startet sesongen med 240 poeng i årets første klubbstevne
 

 

Over: Vårstevne 29.4.2000