Kjell og Tore gratulerer hverandre med henholdsvis samlagsmesterskap og TA

Dobbeltmester Kristoffer og Ole H.

Řyvind i aksjon i finalen kl 3-5. ( Harald Pettersen med mikrofon )

Foto K.Juvland